Kannattavuus- ja seurantaohjelmisto Diffolle

Diffo Solutions Oy kehittää kannattavuuden suunnittelu- ja seurantaohjelmistoa kuljetusalalle. Yhtiön päätuote Diffo on verkkosovellus kuljetusyrityksille, jolla voidaan tehdä validoituja päätöksiä päivittäisestä toiminnasta, lisätä liiketoimintaosaamista ja vähentää manuaalista työtä. Ohjelmiston avulla lasketaan ajoneuvokaluston kustannusrakenne ja kannattavuus, suunnitellaan tuleva toiminta ja seurataan kaluston ja tehtävien kannattavuutta jopa reaaliaikaisesti.
Buutilta Diffon projektia työstävät Perttu ja Joonas, joiden vastuulla on ollut alkuperäisen ohjelmiston jatkokehitys. Teknologioina käytössä on Vue ja .NET. Buutti Oy vakuuttui projektin edetessä Diffon liikeideasta ja Buutti onkin nyt yksi Diffo Solutionsin sijoittaja ja ylpeä osakkeenomistaja.