Rekrytoinnin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä
Buutti Oy (Y-tunnus 2828574-9)
Teknologiantie 18, 90590 Oulu
info(at)buutti.com

Yhteyshenkilö
Jani Lehtovirta
040 7709 690, jani.lehtovirta(at)buutti.com

Rekisterin nimi
Buutti Consultingin rekryformin täyttäneet

Tietojen käsittelyn peruste
Yhteystietolistan kerääminen ja tietojen käsitteleminen perustuu vastaanottajien suostumukseen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on rekrytointiprosessin edistäminen ja viestiminen Buutti Oy:n avoimista työpaikoista kiinnostuneille.

Rekisteröityjä hyväksyy, että rekisteröintitietoja voidaan käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

  • Rekisteröityjän arviointiin
  • Haastatteluun kutsumiseen
  • Lisätietojen kysymiseen
  • Rekrytoinnin tapahtuessa myös asiakasprojektin valitsemiseen

Rekisteröidyn tietoja ei käytetä:

  • Suoraan tai muuten kohdennettuun markkinointiin
  • Sähköpostilistoihin
  • Käyttäytymisen analysointiin tai profiloinnin rakentamiseen

Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyn sähköpostiosoite.

Henkilötietojen säilytysaika
Buutti Oy säilyttää tiedot rekisterissä 3 kuukautta, jonka jälkeen järjestelmä poistaa tiedot automaattisesti. Buutti Oy:n rekrytoinneista vastaavan henkilön sähköpostiin jäävät viestit poistetaan, jos rekisteröity niin haluaa. Tietojen muuttamisessa ja poistamisessa sovelletaan rekisteröityjen oikeuksia.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, mutta vain rekisteröidyn alkuperäisen suostumuksen mukaiseen tarkoitukseen. Jos rekrytointiprosessi etenee, rekisteröidyn tällä lomakkeella ja myöhemmin eri kanavilla antamia tietoja voidaan näyttää myös Buutin asiakkaille. Tarkoituksena on löytää hakijalle asiakasprojekti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään turvallisesti. Tietoja pääsevät näkemään vain niitä Consultingin uutiskirjeen listan käyttöön tarvitsevat Buutti Oy:n työntekijät: johto sekä myynti- ja markkintointitiimi. Työntekjiät noudattavat Buutti Oy:n työntekijöiden tietoturvaohjetta. Tiedot suojataan fyysisesti kulunvalvonnalla ja teknisesti monitasoisella tunnistautumisella.

Rekisteröidyn oikeudet
Buutti Oy noudattaa tietosuojalainsäädännön mukaisia rekisteröityjen oikeuksia. Näitä ovat tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus. Pyyntöihin vastataan ilman aiheettomia viivytyksiä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

    Buutti Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Buutti Oy suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tähän sivuun säännöllisesti.